The Truc Tuyen preferred card
Nạp Vcoin bằng Ví điện tử Payoo
Dịch vụ đang tạm ngưng, vui lòng quay lại sau.

Bước 1: Nhập thông tin | Bước 2: Thanh toán  
Tên tài khoản/ Số tài khoản Vcoin *
Số tiền (VND) * - Số tiền phải là bội số của 10.000 VND
- Số tiền tối thiểu: 10.000 VND
- Số tiền tối đa: 500.000 VND
Giá trị quy đổi (theo quy định của VTC Intecom): 10.000 VND = 100 Vcoin.
Số Vcoin tương ứng
Khuyến mãi
Tổng số Vcoin được nạp
Mã xác nhận  *
Vui lòng nhập các ký tự trong hình vào khung Mã xác nhận.
Nếu Bạn không thấy rõ, nhấn vào hình để lấy mã xác nhận khác.
   


pay with Payoo
Nhấn nút PayNow để thanh toán.